PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

MĚSTA KROMĚŘÍŽ

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA KROMĚŘÍŽ

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Průzkumy dopravního chování začaly

V měsících dubnu a květnu bude v Kroměříži probíhat průzkum dopravního chování v domácnostech. Tazatelé budou oslovovat dotazované doma na dopravní chování v předešlém pracovním dni. Tazatelé budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO spol. s r.o. (zpracovatel...

Pozvánka na diskusi k udržitelné dopravě

Dne 13.5. v 16.00 Vás rádi přivítáme v přednáškovém síle Knihovny na diskusi k udržitelné dopravě v Kroměříži. Přednášku povede Ing. Jaroslav Martínek (FD ČVUT Praha).    

Dopravní průzkumy

Dopravní průzkumy kamerami byly provedeny v měsíci dubnu.

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE