PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

MĚSTA KROMĚŘÍŽ

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA KROMĚŘÍŽ

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Co se musí změnit v dopravě, aby se lidem v Kroměříži lépe?

Odpověď na tuto otázku začali hledat odborníci, kteří mají vytvořit Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž. Tento plán bude řešit všechny druhy dopravy ve městě, tedy automobilovou, městskou hromadnou, příměstskou, cyklo a pěší dopravu, ale i problematiku...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE