PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY

MĚSTA KROMĚŘÍŽ

PLÁN UDRŽITELNÉ MĚSTSKÉ MOBILITY
MĚSTA KROMĚŘÍŽ

Vítejte na internetových stránkách, které jsou věnovány přípravě strategického dokumentu „Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž„. Hlavním cílem této nové dopravní strategie je účinněji řešit problémy související s dopravou ve městě.

Plán udržitelné městské mobility města Kroměříž bude zahrnovat všechny způsoby a formy dopravy v celém území, včetně dopravy veřejné a soukromé, osobní a nákladní, motorizované i nemotorizované, pohybu a parkování. Navržená opatření by měla vést ke zlepšení bezpečnosti dopravy, snížení znečištění ovzduší, hluku, spotřeby energií, zlepšení účinnosti přepravy osob a zboží, přispět k posílení atraktivity a kvality městského prostředí a území především ve prospěch občanů.

Děkujeme Vám, že s námi spolupracujete i na Vaší budoucnosti!

Veřejné projednání nárhů

Chcete-li diskutovat, co se má ve městě změnit, budeme rádi, když přijmete pozvání na veřejné projednání návrhové části, které se uskuteční v úterý dne 22.10. od 17.00 v domě  Kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž. Čeká nás téma průtah, úpravy Generála Svobody,  nebo...

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou velkým tématem. Podíváme-li se na Kroměříž, není situace tak špatná, jako v Moravskoslezském kraji . Největší problém je a Benzoapyrenem a v zimě s prachem.  Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují...

Veřejné projednání analýzy se vydařilo, co bude dál?

Veřejné projednání analýzy se vydařilo. Za veřejnost přišlo množství obyvatel a diskuse byla zajímavá. Byly řešeny nejen připomínky k cyklistické dopravě, ale i zklidnění Spáčilovy ulice nebo problematika průtahu. Na otázky obyvatel odpovídal také pan starosta a...

Připravujeme pro vás změny v dopravě!

Vaše názory jsou pro nás důležité.

Napište nám

Vaše názory jsou důležité. V případě jakýchkoliv podnětů nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit.
Své podněty pište ZDE

Plán mobility

Chcete se dozvědět více informací o zpracovávaném plánu mobility a kdo na se na jeho zpracování podílí?
Veškeré tyto informace se dozvíte ZDE

Zapojte se

Do přípravy se můžete zapojit v rámci realizovaných aktivit, veřejných diskusí anebo průzkumu.
Přehled všech aktivit naleznete ZDE