Přinášíme další perličky z Kroměřížské dopravy, tentokráte z křižovatky Hulínská x Nádražní x Tovačovského.

Když jste řidičem dodávky, předpokládá se, že znáte dopravní pravidla. V případě, že jste na řízené křižovatce se světly, uprostřed křižovatky již nedáváte přednost u značky Dej přednost. Světla jsou nadřazeny svislému značení. Když se ovšem vzápětí vyřítí cyklista z řízeného přechodu přímo pod kola vozidel v domnění, že může projet křižovatkou diagonálně. Je jisté, že v Kroměříži bychom měli posílit osvětu dopravního chování.

Koho zajímají více cyklisté, přeskočte na čas 1.25 a sledujte chodník od mostu.