ČLÁNKY

Informace o projektu a dopravě ve městě

Veřejné projednání nárhů

Chcete-li diskutovat, co se má ve městě změnit, budeme rádi, když přijmete pozvání na veřejné projednání návrhové části, které se uskuteční v úterý dne 22.10. od 17.00 v domě  Kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž. Čeká nás téma průtah, úpravy Generála Svobody,  nebo...

číst více

Imise v dobrém i ve zlém

Imisní situace aneb co kde dýcháme jsou velkým tématem. Podíváme-li se na Kroměříž, není situace tak špatná, jako v Moravskoslezském kraji . Největší problém je a Benzoapyrenem a v zimě s prachem.  Proberme jednotlivé látky jednu po druhé . Emise NO2, které způsobují...

číst více

Děti vědí co Kroměříž potřebuje

V rámci participace jsme oslovili děti základních škol s jednoduchou otázkou, co je nutné zlepšit při cestě do školy, aby se cítili bezpečně? Žáci základních škol o problémech diskutovali v týmech a vyznačili nám do mapy problémy se kterými se denně setkávají. Vzniklá...

číst více

Veřejné projednání analýzy se vydařilo, co bude dál?

Veřejné projednání analýzy se vydařilo. Za veřejnost přišlo množství obyvatel a diskuse byla zajímavá. Byly řešeny nejen připomínky k cyklistické dopravě, ale i zklidnění Spáčilovy ulice nebo problematika průtahu. Na otázky obyvatel odpovídal také pan starosta a...

číst více

Blázinec u mostu

Přinášíme další perličky z Kroměřížské dopravy, tentokráte z křižovatky Hulínská x Nádražní x Tovačovského. Když jste řidičem dodávky, předpokládá se, že znáte dopravní pravidla. V případě, že jste na řízené křižovatce se světly, uprostřed křižovatky již nedáváte...

číst více

Veřejné projednání analytické části plánu mobility

ANALYTICKÁ ČÁST PLÁNU MOBILITY BUDE PROJEDNÁNA DNE 25.6.2019 v 17 hodin v Hudebním sále Domu Kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž. Jsou zváni všichni obyvatelé, kterým není lhostejná doprava ve městě a chtějí se podílet na tvorbě strategie na další roky. Na projednání...

číst více

Otrlí cyklisté v Kroměříži

Při zpracování plánu mobility probíráme veškeré podklady, ať ty z projednání, či exaktně změřené. Rádi bychom se s vámi podělili o způsob využití kola, který je nebezpečný. Cyklisté v Kroměříži jsou nadmíru otrlí a již dávno poznali, že zdolat město na kole je více...

číst více

Průzkumy dopravního chování začaly

V měsících dubnu a květnu bude v Kroměříži probíhat průzkum dopravního chování v domácnostech. Tazatelé budou oslovovat dotazované doma na dopravní chování v předešlém pracovním dni. Tazatelé budou označeni visačkou se jménem a razítkem UDIMO spol. s r.o. (zpracovatel...

číst více