ČLÁNKY

Informace o projektu a dopravě ve městě

Pocitové mapy již odstartovaly

Další možností, jak se mohou obyvatelé zapojit do projektu udržitelné mobility je prostřednictvím pocitových map dostupných na adrese https://www.pocitovemapy.cz/kromeriz-2019/ Pocitová mapa slouží jako jeden z podkladů Plánu udržitelné městské mobility. Občané mohou...

číst více

Problémový výkres je na světě

Na základě připomínek veřejnosti jsme sestavili problémový výkres dopravy. Tento je jedním z podkladů analytické části. Všechny připomínky budou samozřejmě také zapracovány v textové formě a vypořádány. Detailní výkres je možné stáhnout v sekci...

číst více

Veřejná projednání PUMM

Veřejná projednání plánu mobility (PUMM) jsou naplánována na 25.6. 2019 v 17.00 - 19.00 hodin  - Analytická část a 22.10.2019 v 17.00 - 20.00 hodin - Návrhová část. Jednání se uskuteční v  Kulturním domě v Kroměříži, Tovačovského 2828/22. Na veřejných jednáních bude...

číst více

Řídící a pracovní skupina

Dne 24.1. 2019 jmenovala Rada města Kroměříže řídící skupinu a pracovní skupinu PUMM. Složení pracovní a řídící skupiny je k dispozici v sekci dokumenty.  

číst více

Dopravní průzkumy k připomínkování

V sekci dokumenty je výkres plánovaných dopravních průzkumů, které budou provedeny na jaře. Na vybraných křižovatkách a profilech bude zjišťována intenzita a směr dopravních proudů. V těchto vybraných křižovatkách bude proveden následně kapacitní výpočet. Kordonový...

číst více

Dopravní průzkumy

Naplánované dopravní průzkumy musely být bohužel přesunuty na jaro. Dopravní data budou sebrána automatickými sčítači na křižovatkách, nicméně pro průzkum kordonu města není možné využít jinou metodu než zápis části RZ studenty středních nebo vysokých škol. V...

číst více