V rámci participace jsme oslovili děti základních škol s jednoduchou otázkou, co je nutné zlepšit při cestě do školy, aby se cítili bezpečně? Žáci základních škol o problémech diskutovali v týmech a vyznačili nám do mapy problémy se kterými se denně setkávají. Vzniklá mapa, kterou si můžete prohlédnout níže bude sloužit pro prioritizaci návrhů. Děti nás také vyškolili v tom, jak funguje běžný život. Toto je políček zejména oddělení dopravních inženýrů Policie ČR, které se zabývá povolování přechodů pro chodce a v minulosti nechalo některé přechody zrušit. Děti v tom mají jasno. Pokud mají přejít silnici, kde denně jezdí 8 tisíc vozidel, potřebují bezpečný přechod. V rámci plánu mobility se budeme snažit také o to, aby dopravní infrastruktura více odpovídala životu běžných lidí. Dnes je mnohdy těžké i dobou myšlenku prosadit povolovacím řízením.