Někteří z Vás nás nachytali na švestkách, při provádění průzkumu dopravy kamerami. V měsíci dubnu proběhly dopravní průzkumy na křižovatkách dle harmonogramu Plánu udržitelné městské mobility.

Instalace kamery Logicam pro sčítání dopravy

Posvítili jsme si na intenzitu dopravy. Průzkumy byly provedeny francouzskými kamerami LOGICAM, které jsou uzpůsobeny pro tyto průzkumy. Kamery byly přichyceny ke sloupu veřejného osvětlení. Sčítání proběhlo v křižovatkách v době od 7 do 17 hodin. Tyto záznamy jsou nyní vyhodnocovány. Sbíraná data jsou adekvátní známým křižovatkovým průzkumům prováděným čárkovací metou studenty, kteří sedí u křižovatky a zapisují směry a kategorie jednotlivých vozidel. Výsledná data budou v květnu využita pro kapacitní výpočty křižovatek, které odhalí případné kapacitní problémy. Ne všechny problémy s kapacitou křižovatek se totiž projeví v místě problému. Někdy se stává, že problém v jedné části města se projeví jinde.

V rámci plánu mobility se jedná o důležitá data, která budou prezentována na webu projektu mobilita-kromeriz.cz a dále využita pro doporučení úprav organizace dopravy ve městě v rámci návrhové části projektu na podzim.

Další průzkumy proběhnou dne 15.4. Kdy budou studenti sčítat dopravu na okraji města, zápisem části registračních značek. Tato data budou využita pro stanovení tranzitní dopravy města. V terénu bude v pondělí 29 studentů. Stanoviště průzkumů jsou na webu projektu.

Pokud jste si průzkumů všimli a jste zvědavi na výsledek, je možné navštívit také veřejné projednání analytické části dne 25.6. v 17.00 v Kulturním domě.

Havlíčkova x Albertova v 7 hodin ráno