NAPIŠTE NÁM

Vaše názory jsou pro nás velice důležité

V případě jakýchkoliv podnětů, postřehů, nebo návrhů, neváhejte nám je sdělit a využijte možnost komentáře na této stránce, popřípadě nás prosím kontaktujte na e-mailu: petr.macejka@udimo.cz

209 komentářů

 1. Stanislav Opravil

  Dobrý den,
  automobilová doprava po silnici do Vážan (mezi TESKO a hřbitovem)velmi zhoustla. Její používání pro nás cyklisty je v současné době docela nebezpečné. Řešení vidím v cyklostezce, která by uspokojila současné potřeby obyvatel Vážan, Jarohněvic a Šelešovic. Prosím, pokuste se zahrnout nějaké řešení do připravovaného plánu.

  Odpovědět
  • Martin Gabryš

   Dobrý den,

   situaci kolem TESCA budeme řešit na jaře.

   V hlavě máme také cyklostezku Vážany-Jarohněvice, ale pokud by vše klaplo, tak ta by se mohla realizovat nejdříve 2021.

   Děkuji za Vaši připomínku.

   Odpovědět
 2. Věra Jurinová

  Dobrý den, jak to bude s trasou navržené sběrné komunikace kolem Bágráku (Hráza)? V současné době je tudy vedena cyklostezka a oblast je využívána k oddechu – je zde naučná stezka, rybáři, běžci, bruslaři … Nyní je snad již zpracována studie lesoparku v těchto místech. Zvýšený provoz aut by pro tuto lokalitu asi nebyl nejvhodnější.

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, V návrhu je lokalita využita pro odvedení tranzitní dopravy. Posouzení její vhodnosti by mělo být provedeno modelem dopravy v rámci aktualizace Generelu dopravy Zlínského kraje. Vnímáme toto vedení jako kontroverzní, proto jsou v plánu mobility ponechány 2 varianty vedení. Obchvat řeší zejména odvedení dopravy ve vazbě z Kotojed.

   Odpovědět
 3. Ivana Ludvíková

  Dobrý den, mám několik připomínek k návrhu:
  automobilová doprava:
  – mezi přejezdem na Bagrák a Trávnickými zahradami navrhuji snížit rychlost na 30 km/hod z důvodu velkého pohybu chodců, cyklistů, běžců, bruslařů aj. na komunikaci nebo vytvoření cyklostezky
  – zjednosměrnění komunikací – Mánesova, a Alšova, z důvodu komplikovaného výjezdu ulicí Mánesova na ulici Kotojedskou v kolizi s přechodem pro chodce ji vyznačit jako jednosměrnou ke škole Oskol a Alšovu jednosměrnou s výjezdem na ulici Kotojedskou
  – ulici Šafaříkova navrhnout jako jednosměrnou z důvodu problematického výjezdu na ulici 1. máje
  veřejná hromadná doprava:
  – zvážit VHD na ulici Kotojedská z důvodu již tak vysoké zátěže ulice kamiony, nákladními auty a traktory
  cyklistika:
  – červené úseky v návrhu jsou vyznačeny jako nevyhovující, jak tedy bude vedena cyklistická doprava v těchto úsecích
  – podél stadionu na ulici Obvodové je navržena cyklostezka po jiné straně silnice, než již zrealizovaná část, jak bude bezpečně řešen přejezd ulice Obvodové (velký provoz)
  – není navržen žádný přechod řízený semaforem – např. ul. Havlíčkova, 1. máje
  – jak bude řešena cyklodoprava na ulici 1. máje a Tovačovského, je zakreslena jako nevyhovující ale není navrženo řešení
  – bude řešena cyklostezka podél navržené sběrné komunikace? (obchvat)
  pěší doprava:
  – nájezd k Hypernově na ulici Kotojedské je široký, šel by upravit přechod pro chodce, aby byl bezpečný, např. vložením ostrůvku, zkrácením?
  – na rohu ulic Kotojedská a Alšova je neopravený chodník, není zanesený v návrhové mapě, není zde bezbariérový přechod
  – na ulici Nerudova je část chodníku – propojení s dolní částí ulice – řešeno schodištěm a souběžnou rampou, které jsou ve špatném stavu, není rovněž zakreslen v návrhové mapě

  Odpovědět
  • Petr Macejka

   Dobrý den, Díky za připomínky. Budeme se jimi zabývat na pracovní skupině. V současné době je plán finalizován.

   Odpovědět

Zanechat odpověď pro Věra Jurinová Zrušit odpověď na komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

NA ZPRACOVÁNÍ SE PODÍLÍ:

ZADAVATEL
Město Kroměříž

ZPRACOVATEL
UDIMO, spol. s r.o.

Ing. Petr Macejka Ph.D (zpracovatel PUMM)

ŘÍDÍCÍ SKUPINA

Mgr. Jaroslav Němec – předseda řídící skupiny

Mgr. Vít Peštuka (místostarosta)

Soňa Borková (koordinátor PUMM)

Mgr. Monika Doláková, DiS. (odd. dopravy a silničního hospodářství)

Ing. Hana Kubáčková (odd. územního rozhodování a stavebního řádu)

Pavla Litvinová (odd. územního plánování a státní památkové péče)

Lambert Hanzal (odbor služeb)

Ing. arch. Radmila Vraníková, Ph.D. (architektka města)

Mgr. Petr Sedláček (Kroměřížské technické služby, s.r.o.)

npor. Bc. Petr Vařecha (PČR – Dopravní inspektorát)

 

PRACOVNÍ SKUPINY
Pracovní skupiny jsou tvořeny z řad zástupců objednatele, zpracovatele a odborníků na danou oblast věnující se všem konkrétním dílčím tématům v rámci SUMP.

VEŘEJNOST

PODNIKATELSKÝ SEKTOR

VEŘEJNÝ A NEZISKOVÝ SEKTOR