Další možností, jak se mohou obyvatelé zapojit do projektu udržitelné mobility je prostřednictvím pocitových map dostupných na adrese https://www.pocitovemapy.cz/kromeriz-2019/

Pocitová mapa slouží jako jeden z podkladů Plánu udržitelné městské mobility. Občané mohou volit místa, kde se cítí dobře nebo místa kde je nutné navrhnou nějaké změny vztahující se k určitému druhu dopravy. Otázky cílí na automobilovou, cyklistickou, pěší, veřejnou hromadnou dopravu a parkování. Místo, kde se cítím dobře, je možné vnímat jako místo, které je dobrým příkladem pro úpravy jiných částí města.

Zapojte se do pocitových map online.