Na základě připomínek veřejnosti jsme sestavili problémový výkres dopravy. Tento je jedním z podkladů analytické části. Všechny připomínky budou samozřejmě také zapracovány v textové formě a vypořádány. Detailní výkres je možné stáhnout v sekci dokumenty.