Zpracovatel plánu mobility přišel s myšlenou podpořit město, které je památnou UNESCO, úpravou ulice Generála Svobody v úseku Kojetínská – Smetanova. Dle ideje krásného města je navrhováno zjednosměrnění či až uzavření ulice Generála Svobody tak, aby si tímto vnitroblokem auta nemoha zkracovat cestu. Ulice je totiž v dopravní špičce hojně využívána pro předjíždění kolony na ulici Kojetínské. Nejde přitom o zrychlení dopravy, ale o předjetí kolony, která jede pomaleji nebo lépe řečeno stojí. Úzké hrdlo dopravy je na náměstí Míru. Předjetím kolony se tedy doprava nezrychluje. Naopak auta projíždějí rezidenční oblastí, která je navíc pěší spojnicí mezi centrem města a Květnou zahradou.  Na projednání pracovní skupiny zazněla otázka: Bydlí se lépe na ulici Malý Val nebo na ulici Generála Svobody? Dle návrhu jsme schopni město změnit tak, aby spojnice mezi zámkem a Květnou zahradou vypadala esteticky obdobně. Navrhovaná úprava by změnila tvář Kroměříže nejen pro vnímání návštěvníků města, ale i obyvatel, kteří by mohli využívat pěkné a kvalitní propojení z lokality Barbořina do centra města pěšky a na kole. Naplníme spolu vizi Kroměříž perla Moravy?

Generála Svobody vs. Malý Val, dokážeme to změnit?