ANALYTICKÁ ČÁST PLÁNU MOBILITY BUDE PROJEDNÁNA DNE 25.6.2019 v 17 hodin v Hudebním sále Domu Kultury, Tovačovského 2828, Kroměříž.
Jsou zváni všichni obyvatelé, kterým není lhostejná doprava ve městě a chtějí se podílet na tvorbě strategie na další roky. Na projednání analytické části se můžete těšit na množství zajímavých informací, které slouží jako podklad k návrhům.
Rádi bychom také představili možné vize rozvoje a opatření, která budou dále k připomínkování o prázdninách. Ty budou určovat rámec dalších návrhů.
Těšíme se na podnětnou diskusi.