Veřejné projednání analýzy se vydařilo. Za veřejnost přišlo množství obyvatel a diskuse byla zajímavá. Byly řešeny nejen připomínky k cyklistické dopravě, ale i zklidnění Spáčilovy ulice nebo problematika průtahu. Na otázky obyvatel odpovídal také pan starosta a vedení města. Věcná diskuse se protáhla oproti plánované hodině na dvojnásobek. Zájem obyvatel o město nás těší. Projekt dále bude pokračovat připomínkováním strategie, která se opírá o 4 pilíře „Bezpečnost“, „Inovace“, „Místo pro život“ a „Management dopravy.  Vizí je vytvořit do roku 2030 z města perlu Zlínského kraje, která bude nejen krásná, ale i fungující po všech stránkách.

Souhrnnou  prezentaci analytické části vč. strategie si můžete stáhnout v sekci dokumenty nebo odkazem níže. Strategie bude k diskusi do první poloviny září, kdy začnou projednání návrhů.